Медээлер 07.11.2018

2019 чылда болур Делегей чергелиг шериг оюннарга «Аът марафону» деп моорейни база киирген. Бутлеггерлер акциз марказы чок 339 шил водканы Тываже киирип орган. Бистин республикавыска бо чылдын 9 айларынын дургузунда чопшээрел чокка заводтан унген техниктиг хевирин чаартып оскерткен 84 автотранспортту илереткен. Ак-Довурактын чурттакчылары демнежип алгаш школа чоогунда черни бодунун туразы-биле чогуур ужурлуг чопшээрел чокка эжелээр […]


2019 чылда болур Делегей чергелиг шериг оюннарга «Аът марафону» деп моорейни база киирген.


Бутлеггерлер акциз марказы чок 339 шил водканы Тываже киирип орган.


Бистин республикавыска бо чылдын 9 айларынын дургузунда чопшээрел чокка заводтан унген техниктиг хевирин чаартып
оскерткен 84 автотранспортту илереткен.


Ак-Довурактын чурттакчылары демнежип алгаш школа чоогунда черни бодунун туразы-биле чогуур ужурлуг чопшээрел чокка эжелээр дээн чангыс чуртуунга удурланган.


Тыванын энерел сеткилдиг чуректери» малчыннарга дузазын каткан.


 

04.07.22

-Ситуация в Туве с пожарами накаляется


-В регионе средства маткапитала чаще всего направляются на жилье


-Вступил в силу закон о неприкосновенности прожиточного минимума на счетах должников


• Архив выпусков
 

04.07.22

–Пособиелер дугайында


-Барыын тайгаларда хоралакчы курттар демдеглеттинген


— Төре-Хөлдээри дадывырлыг апарган


• Архив выпусков