Медээлер 19.12.18

Чаа чыл байырлалы чоокшулаан тудум, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар өртээ улгады бээри билдингир. Озал-ондак соонда автомобильди катап септээринге ОСАГО таварыштыр садар артык кезектерниң өртээ өскерлир. Москва-Кызыл аразынга бирги рейс ужудуушкуну күүсеттингени республиканың чурттакчыларынга онзагай болуушкун болган. Россияның Хамааты байдалының акт бижидилге ажылдакчылары профессионал байырлалын декабрь 17-де демдеглээн.


Чаа чыл байырлалы чоокшулаан тудум, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар өртээ улгады бээри билдингир.


Озал-ондак соонда автомобильди катап септээринге ОСАГО таварыштыр садар артык кезектерниң өртээ өскерлир.


Москва-Кызыл аразынга бирги рейс ужудуушкуну күүсеттингени республиканың чурттакчыларынга онзагай болуушкун болган.


Россияның Хамааты байдалының акт бижидилге ажылдакчылары профессионал байырлалын декабрь 17-де демдеглээн.


 

27.07.21

-В Туве водители и пассажиры грубо нарушают правила дорожного движения


-На выборах в Госдуму и руководителя Тувы пополнят ещё 400 наблюдателей


-Республика проведёт международный конкурс исполнителей горлового пения


• Архив выпусков
 

27.07.21

-8 кижи чок болган автоаварияларның истелгезин чорудуп турар


-COVID -19. 377 кижи экирий берген, 177 аарыг кижини илереткен


-Өг-буле сесерлиинде чаа спортчу шөлдү кылган


• Архив выпусков