Медээлер 19.12.18

Чаа чыл байырлалы чоокшулаан тудум, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар өртээ улгады бээри билдингир. Озал-ондак соонда автомобильди катап септээринге ОСАГО таварыштыр садар артык кезектерниң өртээ өскерлир. Москва-Кызыл аразынга бирги рейс ужудуушкуну күүсеттингени республиканың чурттакчыларынга онзагай болуушкун болган. Россияның Хамааты байдалының акт бижидилге ажылдакчылары профессионал байырлалын декабрь 17-де демдеглээн.


Чаа чыл байырлалы чоокшулаан тудум, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар өртээ улгады бээри билдингир.


Озал-ондак соонда автомобильди катап септээринге ОСАГО таварыштыр садар артык кезектерниң өртээ өскерлир.


Москва-Кызыл аразынга бирги рейс ужудуушкуну күүсеттингени республиканың чурттакчыларынга онзагай болуушкун болган.


Россияның Хамааты байдалының акт бижидилге ажылдакчылары профессионал байырлалын декабрь 17-де демдеглээн.


 

04.07.22

-Ситуация в Туве с пожарами накаляется


-В регионе средства маткапитала чаще всего направляются на жилье


-Вступил в силу закон о неприкосновенности прожиточного минимума на счетах должников


• Архив выпусков
 

04.07.22

–Пособиелер дугайында


-Барыын тайгаларда хоралакчы курттар демдеглеттинген


— Төре-Хөлдээри дадывырлыг апарган


• Архив выпусков