Медээлер 21.12.2018

РФ-тин болгаш ТР-нин Куруне шанналдарын 19 кижиге тывыскан. Республиканын бюджет ажылдакчыларынын акша-шалынынын эде санаашкыны езугаар толевирни декабрьда кылыр. Куруне бюджединче 300 млн. ажыг рубль торгаалдардан болгаш ундуруглерден кирген. Бугу россия чергелиг Россиянын школачылар шимчээшкининин Кубогу дээш шыдыраа маргылдаазын чарлаан.


РФ-тин болгаш ТР-нин Куруне шанналдарын 19 кижиге тывыскан.


Республиканын бюджет ажылдакчыларынын акша-шалынынын эде санаашкыны езугаар толевирни декабрьда кылыр.


Куруне бюджединче 300 млн. ажыг рубль торгаалдардан болгаш ундуруглерден кирген.


Бугу россия чергелиг Россиянын школачылар шимчээшкининин Кубогу дээш шыдыраа маргылдаазын чарлаан.


 

12.06.24

 • Сегодня День России

 • Владислав Ховалыг провел рабочие встречи с Главами Бурятии, Калмыкии и Хакасии

 • Предприниматели помогут украсить Кызыл к его 110-летию

 • • Архив выпусков
   

  12.06.24

 • Июнь 12- Россияның хүнүнде Кызылга байырлыг хемчеглер эрттер

 • Эрткен 5 айда Тываның чурттакчылары бузурукчуларга 50 миллион рубльди алыскан

 • «Сыгыт,хөөмей Өвүр черде» мөөрейниң тиилекчизин чылгы-биле шаңнаар болган

 • • Архив выпусков