Медээлер 21.12.2018

РФ-тин болгаш ТР-нин Куруне шанналдарын 19 кижиге тывыскан. Республиканын бюджет ажылдакчыларынын акша-шалынынын эде санаашкыны езугаар толевирни декабрьда кылыр. Куруне бюджединче 300 млн. ажыг рубль торгаалдардан болгаш ундуруглерден кирген. Бугу россия чергелиг Россиянын школачылар шимчээшкининин Кубогу дээш шыдыраа маргылдаазын чарлаан.


РФ-тин болгаш ТР-нин Куруне шанналдарын 19 кижиге тывыскан.


Республиканын бюджет ажылдакчыларынын акша-шалынынын эде санаашкыны езугаар толевирни декабрьда кылыр.


Куруне бюджединче 300 млн. ажыг рубль торгаалдардан болгаш ундуруглерден кирген.


Бугу россия чергелиг Россиянын школачылар шимчээшкининин Кубогу дээш шыдыраа маргылдаазын чарлаан.


 

26.09.22


  • В Кызыле заработали временные пункты сбора, призванных запасников.

  • Санинструктор Конгар Кылан-оол делится с новобранцами своим опытом.

  • Общественники Тувы вносят свою лепту помощи защитникам Новороссии.

• Архив выпусков
 

26.09.22


  • Ветеринарлар аккредитацияны алыр

  • Черлик конопля өзумнерин план ажыр узуткаан

  • Аныяктарны «Россияның байлаа» деп фестиваль чалап турар

• Архив выпусков