Медээлер 26.12.2018

2018 чылда Тыванын Моолче экспорттун хемчээли 7 катап оскен. Чаа чылдын байырлал хүннеринде араганы үүрмектеп садарын хораан. Тес-Хем кожууннун Херээженнер чөвүлелинин Чаа чыл будуузунде ажылы.


2018 чылда Тыванын Моолче экспорттун хемчээли 7 катап оскен.


Чаа чылдын байырлал хүннеринде араганы үүрмектеп садарын хораан.


Тес-Хем кожууннун Херээженнер чөвүлелинин Чаа чыл будуузунде ажылы.


 

25.07.24

 • Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Новосибирске

 • В Туве идет заготовка кормов на зиму

 • Пресечена попытка ввезти в Туву до 1 тонны нелегальной алкогольной продукции

 • • Архив выпусков
   

  25.07.24

 • Найысылалдың улуг объектилерин төпчүткен чылыдылга четкилеринге кожар ажыл чоруп турар

 • Вавилин ээтпээнге 13 чер участоктарын садыпкан бузурукчунуң херээн суд көрүп эгелээн

 • Москвадан хан-дамыр эмчилери кээп чорааннар