Медээлер 25.02.2019

Чазак Даргазы Президентинин Айыткалынга хамаарыштыр унелелди берген. Богунден эгелеп, школачыларга «Сан кичээли» деп акция эгелей бээр. Кызылдын мэриязы хоорайнын садчылар ниитилелинге электри талазы-биле чурумну тургузуп бээр


Чазак Даргазы Президентинин Айыткалынга хамаарыштыр унелелди берген.


Богунден эгелеп, школачыларга «Сан кичээли» деп акция эгелей бээр.


Кызылдын мэриязы хоорайнын садчылар ниитилелинге электри талазы-биле чурумну тургузуп бээр


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков