МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ – 18 03 2019

1.Чурттуё чурталга-коммунал ажыл-агый адыры профессионал байырлалын демдеглеп турган.
2.Тывада мал оолдаашкыны эгелеп турар. Малчыннарныё баштайгы часкы олчазы
3. Школачыларны наркобизнесче киирер чоруктарга удур демиселди күш8телдирерин Тыванын Баштыны негеп турган.
4. Инженер-техниктиг факультет 45 чыл болган
5. Алтай Республиканын Павел Кучияк аттыг Национал шии театры Тывага аалдап кээп чораан


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков