МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ – 25 03 2019

-Наркотиктиг будумелдер садып саарар чоруктарга удур демиселдин айтырыгларын Чазакка коруп турган.
-Волонтер аныяктар кыштаг ажыдарынга дузалажып, корженин казып бергеннер.
-Кызылдын башкы институду 60 чыл оюн эртем хемчеглери-биле демдеглеп турар.
-Тывада ары-гшевер силигнин чанчыл болган субботниктернин шалып айы эгелеп турар.
-Тыванын билдингир чурукчузу Владимир Ховалыгнын делгелгезин Национал музейде ажыткан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков