Медээлер 06.03.2019

Таңды кожуунга аңнаашкын уезинде бир кижини аң деп бодааш кады аңнап чораан кижи адып боолаан. Тоора-Хемге болган орук озал-ондаанын истелгези чоруп турар. Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр Улуг-Хем кожууннун Он-Кум деп танцы самнын болгаш моданын театры Бугу-россиянын национал костюмунун болгаш талантынын фестивалынга тиилекчи болган.


Таңды кожуунга аңнаашкын уезинде бир кижини аң деп бодааш кады аңнап чораан кижи адып боолаан.


Тоора-Хемге болган орук озал-ондаанын истелгези чоруп турар.


Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр


Улуг-Хем кожууннун Он-Кум деп танцы самнын болгаш моданын театры Бугу-россиянын национал костюмунун болгаш талантынын фестивалынга тиилекчи болган.


 

20.05.22

-Жителей Кызыла приглашают обсудить будущий бюджет столицы.


– «Каникулы в семье»: жители Тувы могут пригласить в гости воспитанников детдомов


– В Кызыле стартовала операция «Подросток-Водоем»


• Архив выпусков
 

20.05.22

-“Улусчу картофельди” тарып эгелээн


-Чайгы лагерьлерни хынап турар


– Мөлчүтпес дизе


• Архив выпусков