Медээлер 19.03.2019

Найсылалда субботниктер сезону ажыттынган. Эмнээшкиннин болгаш диагностиканын ча хевирлерин эмчилер ажыглай берген. Тыва национал идик-хеп даарап чоруур шеверлерни деткиир сорулга-биле «Алдын руно» деп моорейни чарлаан. Бай-Тайга кожууннун Тээли сумузунун бир кудумчузун ТАР-нын улуг куруне ажылдакчызы чораан Ананды Хертектин ады-биле адаан. Хаакчы Олег Саяты 50 км тулган чемпион болган.


Найсылалда субботниктер сезону ажыттынган.


Эмнээшкиннин болгаш диагностиканын ча хевирлерин эмчилер ажыглай берген.


Тыва национал идик-хеп даарап чоруур шеверлерни деткиир сорулга-биле «Алдын руно» деп моорейни чарлаан.


Бай-Тайга кожууннун Тээли сумузунун бир кудумчузун ТАР-нын улуг куруне ажылдакчызы чораан Ананды Хертектин ады-биле адаан.


Хаакчы Олег Саяты 50 км тулган чемпион болган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков