Медээлер 20.03.2019

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол бодунун Тес-Хем кожуунда бурун эргелиг толээзин арага садып турганы дээш ажылындан халапкан. Улусчу дружиниктер база хой ниитинин корум-чурумун хайгаарап турар. Кызылдын парктарын, скверлерин саргылардан хоранаар. Сут кухнязын ажыдары-биле сайгарлыкчыларны чалап турар. Денберел Ооржак «Ты супер!»моорейнин финалында.


Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол бодунун Тес-Хем кожуунда бурун эргелиг толээзин арага садып турганы дээш ажылындан халапкан.


Улусчу дружиниктер база хой ниитинин корум-чурумун хайгаарап турар.


Кызылдын парктарын, скверлерин саргылардан хоранаар.


Сут кухнязын ажыдары-биле сайгарлыкчыларны чалап турар.


Денберел Ооржак «Ты супер!»моорейнин финалында.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков