Медээлер 29.03.2019

Россияның Чазааның премьер-министри Дмитрий Медведев Тываның социал-экономиктиг сайзыралынга хамаарышкан хуралды эрттирген. «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан. «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар. Чадаана хоорайның улусчу театры Россиянын бот тывынгыр театрларының аразынга эң шыырак болган. […]


Россияның Чазааның премьер-министри Дмитрий Медведев Тываның социал-экономиктиг сайзыралынга хамаарышкан хуралды эрттирген.


«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан.


«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар.


Чадаана хоорайның улусчу театры Россиянын бот тывынгыр театрларының аразынга эң шыырак болган.


Тываның Улустуң чурукчузу Начын Шалык Санкт-Петербургтуң «Зазеркалье» театрынга «Белый клык» – «Ак азыг» деп мюзикл шииниң чурук каасталгазын кылган.


Апрель 25-ке чедир Кызылдың Енисей культура бажыңында амыдыралында берге байдалга таварышкан уругларга деткимче кадар фестиваль-марафон чоруп турар.


Федералдыг театрларның удуртукчулары «Улуг гастрольдар» деп программаның чаа негелделерин деткээн.


Бүгү Россияның 17 дугаар «Ногаан бөмбурзек — 2019» деп экологтуг форумунуң республика чергелиг этавы эгелээн.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков