МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ – 08 04 2019

– Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилери республиканың малчыннарынга ачы-дузазын кадып, сакмаанчиктеп ажылдап турарлар.
– Бо чылдың дургузунда Тывага күш-ажылдың кижизиниң чылында аңгы-аңгы адырларның аныяк болгаш арга-дуржулгалыг хоочун ишчилерин алгап-мактаар. Бо удаа кадык камгалал адырының төлептиглериниң дугайында.
– Апрель 2-де бүгү делегейге аутизм деп аарыгның дугайында медээ тайылбыр чорудар хүнге аңгы-аңгы хемчеглер калбаа-биле эрткен. Амгы үеде республикада аутизм аарыының байдалы.


 

24.05.22

-Республика открывает перспективный союз с Высшей школой экономики


-В Туве стартовал губернаторский проект под названием «Народный мост»


-В регионе продолжают активно проявляться тектонические сейсмособытия


• Архив выпусков
 

24.05.22

-Тываэкспо чедиишкинниг эрткен


-Өвүрнүң арт кырынга игилдиң дагылгазы болган


– Улуг мөгениң чырык адынга


• Архив выпусков