МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ – 08 04 2019

— Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилери республиканың малчыннарынга ачы-дузазын кадып, сакмаанчиктеп ажылдап турарлар.
— Бо чылдың дургузунда Тывага күш-ажылдың кижизиниң чылында аңгы-аңгы адырларның аныяк болгаш арга-дуржулгалыг хоочун ишчилерин алгап-мактаар. Бо удаа кадык камгалал адырының төлептиглериниң дугайында.
— Апрель 2-де бүгү делегейге аутизм деп аарыгның дугайында медээ тайылбыр чорудар хүнге аңгы-аңгы хемчеглер калбаа-биле эрткен. Амгы үеде республикада аутизм аарыының байдалы.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков