Медээлер Тыва Черде Неделяның Болуушкунары 22 04 2019

-Тывада «Биче көдээ суурларны мурнады хөгжүдери» төлевилелдиң боттанылгазы уламчылап турар. Чеди-Хөл кожууннуң Чал-Кежиг суурнуң хүн-бүрү амыдыралының дугайында.
-Улусчу чогаадылга бажыңынга республиканың аныяк малчыннарының бирги форуму болган. Көдээ ишчилерниң шуулганының түңнелдери.
-Кызылдың девискээринге чарлаттынган арыг-силигниң шалыпчы айы апрель төнчүзүнге чедир уламчылаар. Неделя санында күш-ажылчы коллективтер экологтуг субботниктерже үнүп турар.
-Кызылда президентиниң кадеттер училищезинге «Айыыл чок чоруктуң неделязы» эрткен. Кадеттер болгаш оларның кижизидикчи башкылары өөредиглиг хемчеглерге киришкен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков