Медээлер Тыва Черде 16 04 2019

Барыын-Хемчик кожууннуң түр үеде хоругдал черинден дескен кижилерни дилеп, тывар ажылдар уламчылап турар.
Бүгү чурт тоталдыг диктантыны калбаа-биле бижээн.
Эрзин кожууннуң «Чылыг-Хонаш» деп черде «Уургай» аттыг көдээ ажыл-агый болгаш уксаажыдылга кооперативинге өшкү дүгүн дыдарынга солун мөөрей эрткен.
Каа-Хем суурнуң «Авырга» аттыг спорт школазынга 2001-2006 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга республиканың бирги черинге сумо маргылдаазының түңнелдери.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков