Медээлер Тыва Черде 18 04 2019

– Тываның Дээди Хуралының 10-гу сессиязының 7-ги ээлчеглиг хуралынга парламентарийлер хүн чурумунче кирген 56 айтырыгны сайгарып көрген.
– Тывада мал оолдаашкыны кидин-түлүк. Бо хүнге чедир 399 муң баш анай, хураганнар камгалаттынган, төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан.
– Бо чылын Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди 6 муң гектар шөлдерге арга-арыгны катап тургузуп, тарыыр ажылдарны чорудар.
– Кызылдың хоочуннар бажыңынга Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оолдуң 95 харлаанынга «Мээң ырым, чүрээм сөңү» деп литературлуг хемчег эрткен.


 

04.07.22

-Ситуация в Туве с пожарами накаляется


-В регионе средства маткапитала чаще всего направляются на жилье


-Вступил в силу закон о неприкосновенности прожиточного минимума на счетах должников


• Архив выпусков
 

04.07.22

–Пособиелер дугайында


-Барыын тайгаларда хоралакчы курттар демдеглеттинген


— Төре-Хөлдээри дадывырлыг апарган


• Архив выпусков