Медээлер Тыва Черде 18 04 2019

— Тываның Дээди Хуралының 10-гу сессиязының 7-ги ээлчеглиг хуралынга парламентарийлер хүн чурумунче кирген 56 айтырыгны сайгарып көрген.
— Тывада мал оолдаашкыны кидин-түлүк. Бо хүнге чедир 399 муң баш анай, хураганнар камгалаттынган, төрүүр малдың 74 хуузу оолдапкан.
— Бо чылын Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди 6 муң гектар шөлдерге арга-арыгны катап тургузуп, тарыыр ажылдарны чорудар.
— Кызылдың хоочуннар бажыңынга Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оолдуң 95 харлаанынга «Мээң ырым, чүрээм сөңү» деп литературлуг хемчег эрткен.


 

21.06.24

 • Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» поддержала строительство трансграничного коридора через Туву

 • О подвиге Буяна Седипа на СВО

 • В лесах Тес-хемского района провели учет численности сибирского шелкопряда

 • • Архив выпусков
   

  21.06.24

 • Тываның Баштыңы Влаңислав Ховалыг Новосибирскиге транспорт форумунга киришкен

 • Чаа-Хөл кожуунда социал керээ программазы-биле 42 сайгарлыкчы бодунуң херээн ажыткан

 • Найысылалга Күнделин Ринпоче номналды кылган

 • • Архив выпусков