Медээлер 01.04.19

Красноярск хоорайга эрткен экономиктиг форумга Сибирь федералдыг округтуң губернаторларының саммидин Кызыл хоорайга июньда эрттирер шиитпирни хүлээп алган. Тывага 200 млрд руб чарыгдалдыг демир-орук тудуун РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу шериг күжү-биле тударын саналдаан. Моолдуң Улан-Батор хоорайга 3 хонук үргүлчүлээн делегейниң ХХ дугаар туризм делгелгезинге Тыва чедиишкинниг киришкен.


Красноярск хоорайга эрткен экономиктиг форумга Сибирь федералдыг округтуң губернаторларының саммидин Кызыл хоорайга июньда эрттирер шиитпирни хүлээп алган.


Тывага 200 млрд руб чарыгдалдыг демир-орук тудуун РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу шериг күжү-биле тударын саналдаан.


Моолдуң Улан-Батор хоорайга 3 хонук үргүлчүлээн делегейниң ХХ дугаар туризм делгелгезинге Тыва чедиишкинниг киришкен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков