Медээлер 03.04.2019

Республиканын девискээринде оруктарда байдал. Тыва ундезин культура товунун ажылдакчылары тыва ырларнын тоогузун, тайылбырын кылып эгелээн. Тыванын улустун артизи Люндуп Солун-оол улуг сцена-биле байырлажып, хундулуг дыштанылгаже унген


Республиканын девискээринде оруктарда байдал.


Тыва ундезин культура товунун ажылдакчылары тыва ырларнын тоогузун, тайылбырын кылып эгелээн.


Тыванын улустун артизи Люндуп Солун-оол улуг сцена-биле байырлажып, хундулуг дыштанылгаже унген


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков