Медээлер 11.04.2019

Тыванын кодээ ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-тулук чоруп турар. Абаканга Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал болуп эрткен. Тыва сан чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчиринге белеткенип турар.


Тыванын кодээ ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны кидин-тулук чоруп турар.


Абаканга Тываже демир-орукту тудар дугайында организастыг хурал болуп эрткен.


Тыва сан чурагайлыг телерадиодамчыдылгаже шилчиринге белеткенип турар.


 

02.10.23


 • В Пий-Хемском районе объявили конкурс на самый тяжеловесный картофель

 • Миндортранс Тувы проверяет подготовку маршрутных автобусов к зиме

  • У камнерезов Тувы появится свой официальный праздник

  • Архив выпусков
   

  02.10.23


  • Тывада «Кызыл коъш»чыылдазы чарлаттынган

  • Тоора-Хем суур 130 чыл оюн демдеглээн

  • Орук дүрүмүнге сагылдалыг чолаачыларны үстүрүпкен, чадаг кижи кемдээн

  • Архив выпусков