Медээлер 04.05.2019

Тывага урезин шыгжаар будурулгени ажыдар. ТР-нин Конституция хунунге уткуштур Тыванын юристери моорейни эрттирген. Чурагайлыг телевидениени коргузуп эгелээринге чедир санныг хонуктар арткан.


Тывага урезин шыгжаар будурулгени ажыдар.


ТР-нин Конституция хунунге уткуштур Тыванын юристери моорейни эрттирген.


Чурагайлыг телевидениени коргузуп эгелээринге чедир санныг хонуктар арткан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков