Медээлер 06.05.2019

Кара-Хаак чоогунда шериг полигонга частыышкын уезинде когараан оолду улаштыр эмнээри-биле Санкт-Петербургче чорудупкан. Орук озал-ондааның түннелинде үш кижи амы-тынындан чарылган. Тываның Камбы-Ламазының Сака Даваа айы таварыштыр кыйгырыы.


Кара-Хаак чоогунда шериг полигонга частыышкын уезинде когараан оолду улаштыр эмнээри-биле Санкт-Петербургче чорудупкан.


Орук озал-ондааның түннелинде үш кижи амы-тынындан чарылган.


Тываның Камбы-Ламазының Сака Даваа айы таварыштыр кыйгырыы.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков