Медээлер 09.05.2019

Бөгүн май 9 туң хүнү Тиилелгениң 74 дугаар чылы. Бо хүннүң байырлыг хемчеглериниң кыска допчулалы. 85 чыл бурунгаар 1934 чылдың 16-да Совет эвилелиниң маадыры деп атты доктааткан.


Бөгүн май 9 туң хүнү Тиилелгениң 74 дугаар чылы.


Бо хүннүң байырлыг хемчеглериниң кыска допчулалы.


85 чыл бурунгаар 1934 чылдың 16-да Совет эвилелиниң маадыры деп атты доктааткан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков