Медээлер 10.05.2019

Тиилелге хүнүнге Шумов алышкыларнын тураскаалын Самагалтай суурнуң чурттакчылары чаагайжыткан. Бо хонуктарда Ада чурттуң дайынының киржикчилериниң маадырлыг чоруунга тураскааткан езулалдарны Тываның янзы-бүрү булуңнарынга эрттирген. Кызылга улусчу чогаадылганың «Тиилелгениң салюду» деп фестивалы болуп эрткен.


Тиилелге хүнүнге Шумов алышкыларнын тураскаалын Самагалтай суурнуң чурттакчылары чаагайжыткан.


Бо хонуктарда Ада чурттуң дайынының киржикчилериниң маадырлыг чоруунга тураскааткан езулалдарны Тываның янзы-бүрү булуңнарынга эрттирген.


Кызылга улусчу чогаадылганың «Тиилелгениң салюду» деп фестивалы болуп эрткен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков