Медээлер 23.05.2019

Тыва үндезин культура төвүнге Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал министриниң оралакчызы Всеволод Вуколовтуң удуртулгазы-биле «Чурттакчыларнын амыдырал деннели» деп шөлчүгештиң ажылын түң нээн. Кызылда Президентиниң кадеттер училищезиниң бирги доозукчуларының сөөлгү коң га байырлалы болган. Май 20-де Чөөн-Хемчик кожууннуң малчынының 2 тевези электри тогунга соктургаш өлген.


Тыва үндезин культура төвүнге Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал министриниң оралакчызы Всеволод Вуколовтуң удуртулгазы-биле «Чурттакчыларнын амыдырал деннели» деп шөлчүгештиң ажылын түң нээн.


Кызылда Президентиниң кадеттер училищезиниң бирги доозукчуларының сөөлгү коң га байырлалы болган.


Май 20-де Чөөн-Хемчик кожууннуң малчынының 2 тевези электри тогунга соктургаш өлген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков