Медээлер 24.05.2019

Тес-Хем кожуун чаш анай-хураганны 86 хууга камгалап алгаш, бедик көргүзүглерни чедип алган. Республиканың арга-арыгларында 3 муң 830 гектар шөлде 5 өрттер демдеглеттинген. Найысылалдың чурттакчыларынга чуктан кылган аъш-чем саваларын октаар тускай контейнерни тургускан.


Тес-Хем кожуун чаш анай-хураганны 86 хууга камгалап алгаш, бедик көргүзүглерни чедип алган.


Республиканың арга-арыгларында 3 муң 830 гектар шөлде 5 өрттер демдеглеттинген.


Найысылалдың чурттакчыларынга чуктан кылган аъш-чем саваларын октаар тускай контейнерни тургускан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков