Медээлер 30.05.2019

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы хову ажылдарын дарый доозарынче көдээ ишчилерни кыйгырган. Бо хүннерде Астрахань облазында уксаалыг шээр малдың Россия деңнелдиг 20 дугаар делгелгези эртип турар. Россияның Банкызы чүс рубльдиң банкноттарын лак-биле шып эгелээн. Тываның бир херээжен чурттакчызы 36 хамаатыларны болгаш Росбанкыны 4 млн.рубльга мегелээш шииттирген.


Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы хову ажылдарын дарый доозарынче көдээ ишчилерни кыйгырган.


Бо хүннерде Астрахань облазында уксаалыг шээр малдың Россия деңнелдиг 20 дугаар делгелгези эртип турар.


Россияның Банкызы чүс рубльдиң банкноттарын лак-биле шып эгелээн.


Тываның бир херээжен чурттакчызы 36 хамаатыларны болгаш Росбанкыны 4 млн.рубльга мегелээш шииттирген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков