Тускай репортаж. Бөру сегиртип аңнары (эфир: 30.01.17 ч.)

Чеди-Хөл кожууннуң бөрү узуткаар бригадазы республикада мурнуку одуругже кирип турар аңчылар санынче кирип турарлар. 2016 чылда олар ниитизи-биле 14 бөрү узуткаан. Чаа чылдың январьда безин 3 кокайны чок кылганнар. Хендерге хемниң уну Чайлаг-Хем-биле Арыг-Адаа дээр черлерни сергиртип аглаашкынны кылганнар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков