Медээлер Тыва Черде 21 06 2019

— Дүүн Россияның Президентизи Владимир Путинниң «Дорт шугуму» 4 шак ажыг үргүлчүлээн.
— Күш-ажыл дептерин болгаш камгаладылга хуудузун электроннуг хевирже шилчидер.
— Тываның кезек кожууннарында шергилер саны нептереп, хову, шөлдерде көдээ ажыл-агый культураларынга улуг хораны чедирип турар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков