Медээлер 20.06.2019

Сибирь федералдыг университет абитуриентилерни хулээп алыры-биле үнүүшкүннүг комиссияны чорудар. «Kyzyl Summer Camp”деп англи дылдың чайгы лагери июнь 24 ден июль 9-ка чедир ийи дугаар сезону ажыдар. Амир Сат-«Россияның Хүндүлүг донору». Саргылар оожургап эгелээн. Садыгдан аъш-чем, идик-хеп оорлаан 2 назы четпээн оолдарны туткан. Удавас транспорт буруткелиниң дугайында херечилелдиң хемчээли бичии апаар. «Аныяк өг-булеге кыштаг»деп губернатор төлевилелинин […]


Сибирь федералдыг университет абитуриентилерни хулээп алыры-биле үнүүшкүннүг комиссияны чорудар.


«Kyzyl Summer Camp”деп англи дылдың чайгы лагери июнь 24 ден июль 9-ка чедир ийи дугаар сезону ажыдар.


Амир Сат-«Россияның Хүндүлүг донору».


Саргылар оожургап эгелээн.


Садыгдан аъш-чем, идик-хеп оорлаан 2 назы четпээн оолдарны туткан.


Удавас транспорт буруткелиниң дугайында херечилелдиң хемчээли бичии апаар.


«Аныяк өг-булеге кыштаг»деп губернатор төлевилелинин база бир чадазы эгелээн.


ТР-ның ИХЯ-нга чаа-ла кирип турар иштики херектер органнарының аныяк специалистерин байырлыг байдалга хулээп алган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков