Медээлер 20.06.2019

Сибирь федералдыг университет абитуриентилерни хулээп алыры-биле үнүүшкүннүг комиссияны чорудар. “Kyzyl Summer Camp”деп англи дылдың чайгы лагери июнь 24 ден июль 9-ка чедир ийи дугаар сезону ажыдар. Амир Сат-«Россияның Хүндүлүг донору». Саргылар оожургап эгелээн. Садыгдан аъш-чем, идик-хеп оорлаан 2 назы четпээн оолдарны туткан. Удавас транспорт буруткелиниң дугайында херечилелдиң хемчээли бичии апаар. «Аныяк өг-булеге кыштаг»деп губернатор төлевилелинин […]


Сибирь федералдыг университет абитуриентилерни хулээп алыры-биле үнүүшкүннүг комиссияны чорудар.


“Kyzyl Summer Camp”деп англи дылдың чайгы лагери июнь 24 ден июль 9-ка чедир ийи дугаар сезону ажыдар.


Амир Сат-«Россияның Хүндүлүг донору».


Саргылар оожургап эгелээн.


Садыгдан аъш-чем, идик-хеп оорлаан 2 назы четпээн оолдарны туткан.


Удавас транспорт буруткелиниң дугайында херечилелдиң хемчээли бичии апаар.


«Аныяк өг-булеге кыштаг»деп губернатор төлевилелинин база бир чадазы эгелээн.


ТР-ның ИХЯ-нга чаа-ла кирип турар иштики херектер органнарының аныяк специалистерин байырлыг байдалга хулээп алган.


 

24.05.22

-Республика открывает перспективный союз с Высшей школой экономики


-В Туве стартовал губернаторский проект под названием «Народный мост»


-В регионе продолжают активно проявляться тектонические сейсмособытия


• Архив выпусков
 

24.05.22

-Тываэкспо чедиишкинниг эрткен


-Өвүрнүң арт кырынга игилдиң дагылгазы болган


– Улуг мөгениң чырык адынга


• Архив выпусков