Тыва делегей. Калин-оол Сереевич Күжүгет

Россияның эртем Академиязының Сибирьде салбырының алдарлыг хоочуну, ТР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы.
Геология-минералдыг эртемнерниң кандидады Калин-оол Сереевич Күжүгет «Тыва Делегейниң» аалчызы. Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл Күжүгеттериниң ук-ызыгууру, Сергей Күжүгетович Шойгунуң дугайында болгаш ажыл-ишчи допчу-намдарын Тываның бир дугаар геолог эртемдени чугаалап бээр. ( эфир: 10.06.19 ч.)


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков