Тыва делегей. Кенин Сат.

ТР-нин Улустун Усчузу Кенин Сат. Республикада бо үеде ат-сураглыг апарган шыырак шевер кижилериниң бирээзи. «Тыва Делегейниң» бо дамчыдылгазынга Кенин Кудуш-оолович бодунуң уран-шевер чораан өгбелерин, алдын, мөңгүн, демир, хола-биле ажылдарын болгаш аъттың бүрүн дериин кылырының дугайында чугаалаар. Оон аңгыда делегей чергелиг мөөрейлерге киржилгези болгаш бодунуң күзел-бодалдарын илередир.


 

21.01.20

В Туве В Крещению построили новую часовню.


В Туве Председатель Верховного Хурала встретился с активом села Эйлиг-Хем.


• Архив выпусков
 

21.01.20

Орук айыыл-халавынга 3 кижи амы-тынындан чарылган.


100 дугаар маршрут ажыттынган.


«Аныяктар хоорайынга деткимче» көргүзери-биле.


• Архив выпусков