Медээлер Тыва Черде Неделяның Болуушкунары 08.07.2019

— Дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы доозулган. Бо чылын 20 чылдап турар культурлуг хемчег сөөлгү катап эрткен. Чадаана чоогунда алаактан репортаж.
— Доозулган неделя республикага улуг чаъстарны эккелген. Хемнер-хөлдерде суг чогуур деңнелинден көдүрүлбээн. Ынчалза-даа байдал шыңгыы хевээр.
— Каас-коя хептер көрүлдези, чараш даңгына кыстар болгаш даг чоогунга улуг байырлал. Улуг-Хем кожуунда Хайыракан дагның эдээнге 2 дугаар республика чергелиг «Азия чүрээ» аттыг фестиваль болган.
— Тываның күрүненин ойнаар кыстар театры Санкт-Петербург хоорайга Степан Сарыг-оолдуң «Белек» деп шиизин ойнап көргүскеш, «Кукарт» аттыг делегей чергелиг фестивальга тергиин болган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков