Медээлер Тыва Черде Неделяның Болуушкунары 29.07.2019

— Чаъстыг чай. Таңды кожуунга «Уургайлыг» аржаанының девискээринге суг көдүрлүп келген. Кадыын быжыглап келген кижилерни чайлаткан.
— Тывада эзирик чолаачылар-биле демисел уламчылавышаан. Элээр эвес байдалдыг автомашина башкарган хөй санныг кижилерни КАИ ажылдакчылары торгаалга онаап турар.
— Бистиң үениң маадыры. Школачы Анисья Назыты сугга дүжер часкан 10 харлыг уругнуң амы-тынын камгалап алган. Эрес-дидим кыстын дугайында.
— База Тывада школачыларның каникулу кидин-түлүк. 20 муң ажыг чаштар барык 200 хире кадыкшылга лагерьлеринде дыштанып турар.


 

02.10.23


 • В Пий-Хемском районе объявили конкурс на самый тяжеловесный картофель

 • Миндортранс Тувы проверяет подготовку маршрутных автобусов к зиме

  • У камнерезов Тувы появится свой официальный праздник

  • Архив выпусков
   

  02.10.23


  • Тывада «Кызыл коъш»чыылдазы чарлаттынган

  • Тоора-Хем суур 130 чыл оюн демдеглээн

  • Орук дүрүмүнге сагылдалыг чолаачыларны үстүрүпкен, чадаг кижи кемдээн

  • Архив выпусков