Медээлер Тыва Черде 02 07 2019

Дүүн республикага суггур чаъс чагган. Түңнелинде Кызыл хоорайның кудумчуларында улуг шалбаалар тыптып келген.
Бо хонуктарда Тывага назы четпээннер аразынга айыыл-халаптар хөйү-биле демдеглеттинген. Тес-Хем кожууннуң девискээринге 15 харлыг элээди оол аъттан аңдарылган түңнелинде кемдээшкиннерлиг эмчиже кирген.
Чыл санында план езугаар июль 1-ден эгелеп чуртталга коммунал-ачы-дуза чедирилгелериниң өртектериниң өзүлдези бо удаа база күш кирген.
Красноярскиге бүгү Россия чергелиг «Сан-чурагайлыг көдүрлүүшкүн» деп мөөрей болган.
Кызылда бөгүнден эгелеп Красноярк хоорайда Сибирь Федералдыг Университеттиң үнүүшкүннүг абитуриентилер хүлээр комиссиязы ажылын эгелээн.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков