Медээлер Тыва Черде 04 07 2019

— Кызыл-Сарыг-Сеп оруунуң чогуур ужурлуг септелгези куду деңнелде деп Каа-Хем кожууннуң чурттакчылары хомудалдарын киирген
— Тываның Күрүне университединде хүлээп алыр комиссия ажылын уламчылап турар. Бо хүнде абитуриентилер муң ажыг билдириишкиннерни киирген.
— Аныяк сылдыс Денберел Ооржак чаңгыс чер-чурттугларынга деткимче дээш четтиргенин илередип, оюн-көргүзүүн бараалгаткан.
— Хемнер-хөлдерде хөй санныг дыштаныкчылар долгандыр пок аймаан аттырып, сугларны хирлендирген таварылгалар демдеглетинип турар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков