Медээлер Тыва Черде 29.07.2019

— Бөгүн Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга бо чылгы Наадымда шылгараан малчыннарга байырлыг байдалга чаа мотороллерлерниң дүлгүүрүн тывыскан.
— Эрткен дыштаныр хүннерде холушкак хевирниң демисели ММА-га Тываның кубогу дээш маргылдаа доозулган.
— Чыл эгезинде бүдүн Россияның аалчылар чурттаар бажыңнарынга хамаарыштыр чаа хоойлу үнген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков