Медээлер 02.07.2019

ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Иркутск облазында үерден когарааннарга бир хонуктуң акша шалының шилчидер. Тываның архив ажылдакчылары Сибирьниң архив албан черлериниң эртем-методиктиг чөвүлел хуралынга киришкен. Арыг-Бажында сүт-бараан фермазының байырлыг ажыдыышкыны болган. Аныяктар хүнүнде аныяк кызылчылар хоорайнын чараш черлерин боктан аштап арыглаан.


ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Иркутск облазында үерден когарааннарга бир хонуктуң акша шалының шилчидер.


Тываның архив ажылдакчылары Сибирьниң архив албан черлериниң эртем-методиктиг чөвүлел хуралынга киришкен.


Арыг-Бажында сүт-бараан фермазының байырлыг ажыдыышкыны болган.


Аныяктар хүнүнде аныяк кызылчылар хоорайнын чараш черлерин боктан аштап арыглаан.


 

24.05.22

-Республика открывает перспективный союз с Высшей школой экономики


-В Туве стартовал губернаторский проект под названием «Народный мост»


-В регионе продолжают активно проявляться тектонические сейсмособытия


• Архив выпусков
 

24.05.22

-Тываэкспо чедиишкинниг эрткен


-Өвүрнүң арт кырынга игилдиң дагылгазы болган


– Улуг мөгениң чырык адынга


• Архив выпусков