Медээлер 02.07.2019

ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Иркутск облазында үерден когарааннарга бир хонуктуң акша шалының шилчидер. Тываның архив ажылдакчылары Сибирьниң архив албан черлериниң эртем-методиктиг чөвүлел хуралынга киришкен. Арыг-Бажында сүт-бараан фермазының байырлыг ажыдыышкыны болган. Аныяктар хүнүнде аныяк кызылчылар хоорайнын чараш черлерин боктан аштап арыглаан.


ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары Иркутск облазында үерден когарааннарга бир хонуктуң акша шалының шилчидер.


Тываның архив ажылдакчылары Сибирьниң архив албан черлериниң эртем-методиктиг чөвүлел хуралынга киришкен.


Арыг-Бажында сүт-бараан фермазының байырлыг ажыдыышкыны болган.


Аныяктар хүнүнде аныяк кызылчылар хоорайнын чараш черлерин боктан аштап арыглаан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков