Медээлер 08.07.2019

Тываның Баштыны Каа-Хем кожуунга четкен. Бүгү-Россияның өг-булениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң хүнү таварыштыр эң эки өг-буле «Азия төвунге» чыылган. Чаңчылдар лагери «Сорулга» ажыттынган.


Тываның Баштыны Каа-Хем кожуунга четкен.


Бүгү-Россияның өг-булениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң хүнү таварыштыр эң эки өг-буле «Азия төвунге» чыылган.


Чаңчылдар лагери «Сорулга» ажыттынган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков