Медээлер 12.07.2019

Кызылда чаа туттунуп турар 17 дугаар школаже уругларны бижип эгелей берген. Хандагайты-Боршо кызыгаарында Цаган-Толгой-биле Шара-Сур участоктарың июль 12-ден 15-ке чедир хааптарын Россияның айыыл чок чериниң Тывада кызыгаар эргелели дыңнаткан. Күрүнениң ачы-дуза чедирилгезиниң шынарың бедидери ИХЯ-ның ТР-де ажылының кол угланыышкыннарының бирээзи. Өөредилге яамызының албан черлериниң ажылдакчылары, «Сайзырал» төву, республиканың профилактика төву июль 9-тан эгелеп республиканың дыштанылга […]


Кызылда чаа туттунуп турар 17 дугаар школаже уругларны бижип эгелей берген.


Хандагайты-Боршо кызыгаарында Цаган-Толгой-биле Шара-Сур участоктарың июль 12-ден 15-ке чедир хааптарын Россияның айыыл чок чериниң Тывада кызыгаар эргелели дыңнаткан.


Күрүнениң ачы-дуза чедирилгезиниң шынарың бедидери ИХЯ-ның ТР-де ажылының кол угланыышкыннарының бирээзи.


Өөредилге яамызының албан черлериниң ажылдакчылары, «Сайзырал» төву, республиканың профилактика төву июль 9-тан эгелеп республиканың дыштанылга лагерьлеринче үнүүшкүннерни чорудуп эгелей берген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков