Медээлер 15.07.2019


Бо хүннерде Тывада хемнерниң сугларының деңнели ам-даа улгадып болурун камгалакчылар сагындырып турар.


Суггур чаъстарның соонда Хөндергейде 80 хире бажыңнарны үер алган.


Чоокта чаа Бай-Тайгага хемге болган хай-халаптың түңнелинде сугга дүшкен улустуң 10 дугаарының мага-бодун камгалакчылар тып алган.


Кызыл хоорайда коммуналдыг көвүрүг тудуунуң чаартылгазының хуусаазын тудугжулар узаткан.


05.12.19

В Туве в 2020 году на дорогах установят несколько десятков систем фото и видеофиксации ПДД.


39 ранцевых огнетушителей «Ермак» получила добровольная пожарная команда села Хонделен Барун-Хемчикского района.


В Роскомнадзоре Тувы открыта предварительная запись на личный прием граждан.


• Архив выпусков

05.12.19

Тожуга чаа даг болбаазырадылга комбинады ажыттынар.


Кызылга брикет хөмүр бүдүрер цех ажылдап эгелээр.


Тывада ОРВИ талазы-биле байдал.


• Архив выпусков