Медээлер 22.07.2019

2018 чылда ажыл-чорудулгазының дээштииниң талазы-биле Таңды кожуун муниципалдыг тургузугларның аразындан бирги черни ээлээн. Августа «Чеди-Хөлдүң хөй-ниитичи арга-арыг аарыгларының специализи» деп социал төлевилелди боттандырып эгелээр. Тывага август 4 тен 10 га чедир армейжи делегей чергелиг оюннарның «Шериг ралли — 2019» деп конкурзунуң 2ги чадазы эртер.


2018 чылда ажыл-чорудулгазының дээштииниң талазы-биле Таңды кожуун муниципалдыг тургузугларның аразындан бирги черни ээлээн.


Августа «Чеди-Хөлдүң хөй-ниитичи арга-арыг аарыгларының специализи» деп социал төлевилелди боттандырып эгелээр.


Тывага август 4 тен 10 га чедир армейжи делегей чергелиг оюннарның «Шериг ралли — 2019» деп конкурзунуң 2ги чадазы эртер.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков