Медээлер 23.07.2019

Тываның девискээринде хемнерниң улгадып турарының чылдагааны-биле онза байдал чарлаттынган. Россияның девискээринге чиигелделиг авиамаршруттарның саны көвүдээр. Россияның Күрстаттың берген сан-чурагайы-биле алырга, күш-ажыл рыногунда көдээ ажыл-агый, арга-арыг болгаш балык ажыл-агыйының специалистери чедишпес. Башкарыкчы компанияларнын ажыл-чорудулгазынга хамаарышкан айтырыгларны чурттакчылар-биле катай ниити чыышка чугаалашкан. Август 16-да бүгү делегей чергелиг хөөмей фестивалы эгелээр.


Тываның девискээринде хемнерниң улгадып турарының чылдагааны-биле онза байдал чарлаттынган.


Россияның девискээринге чиигелделиг авиамаршруттарның саны көвүдээр.


Россияның Күрстаттың берген сан-чурагайы-биле алырга, күш-ажыл рыногунда көдээ ажыл-агый, арга-арыг болгаш балык ажыл-агыйының специалистери чедишпес.


Башкарыкчы компанияларнын ажыл-чорудулгазынга хамаарышкан айтырыгларны чурттакчылар-биле катай ниити чыышка чугаалашкан.


Август 16-да бүгү делегей чергелиг хөөмей фестивалы эгелээр.


 

24.05.22

-Республика открывает перспективный союз с Высшей школой экономики


-В Туве стартовал губернаторский проект под названием «Народный мост»


-В регионе продолжают активно проявляться тектонические сейсмособытия


• Архив выпусков
 

24.05.22

-Тываэкспо чедиишкинниг эрткен


-Өвүрнүң арт кырынга игилдиң дагылгазы болган


– Улуг мөгениң чырык адынга


• Архив выпусков