Медээлер 29.07.2019

Тываның бойдустуң гидрометеоролгия болгаш мониторинг төвүнүң дыңнадып турары-биле , суггур болгаш үргүлчулелдиг чаашкыннарның салдарындан Тываның хемнер, сугларының деннели улгадып турар. Июль 27-де Тере-Хөл кожууннуң девискээринде суггур чаашкыннын түңнелинде хемнерниң деңнели хенертен улгатканын барымдаалап, тускай айтыышкын келирге чедир баш удур белен турарының дүрүмун чарлаан. Улуг-Хем кожууннуң девискээринге суггур чаашкын соонда Арыскан суурже баар автоорукту чаъс суу […]


Тываның бойдустуң гидрометеоролгия болгаш мониторинг төвүнүң дыңнадып турары-биле , суггур болгаш үргүлчулелдиг чаашкыннарның салдарындан Тываның хемнер, сугларының деннели улгадып турар.


Июль 27-де Тере-Хөл кожууннуң девискээринде суггур чаашкыннын түңнелинде хемнерниң деңнели хенертен улгатканын барымдаалап, тускай айтыышкын келирге чедир баш удур белен турарының дүрүмун чарлаан.


Улуг-Хем кожууннуң девискээринге суггур чаашкын соонда Арыскан суурже баар автоорукту чаъс суу чире алган.


Россияның ОБЯ-ның ТР-де Кол Эргелели хемнер, суглар чоогунга, көвүрүглер кежерде айыыл тургуспазының талазы-биле дүрүмнерни сагыырын болгаш хемни таварып кешпезин сагындырып турар.


 

16.06.24

 • Глава Тувы поручил проверить аккарицидную обработку мест массового отдыха

 • В Туве продлили особый противопожарный режим

 • Проект «Время героев» поддержат Фондом президентских грантов

 • • Архив выпусков
   

  16.06.24

 • Тывада өртке удур онза чурумну узадыр

 • Чуртталга черлеринге онза байдал медеглекчилерин салыр

 • «Элээр суур» төлевилелге 6 суму киржир күзелин илереткен

 • • Архив выпусков