Медээлер 29.07.2019

Тываның бойдустуң гидрометеоролгия болгаш мониторинг төвүнүң дыңнадып турары-биле , суггур болгаш үргүлчулелдиг чаашкыннарның салдарындан Тываның хемнер, сугларының деннели улгадып турар. Июль 27-де Тере-Хөл кожууннуң девискээринде суггур чаашкыннын түңнелинде хемнерниң деңнели хенертен улгатканын барымдаалап, тускай айтыышкын келирге чедир баш удур белен турарының дүрүмун чарлаан. Улуг-Хем кожууннуң девискээринге суггур чаашкын соонда Арыскан суурже баар автоорукту чаъс суу […]


Тываның бойдустуң гидрометеоролгия болгаш мониторинг төвүнүң дыңнадып турары-биле , суггур болгаш үргүлчулелдиг чаашкыннарның салдарындан Тываның хемнер, сугларының деннели улгадып турар.


Июль 27-де Тере-Хөл кожууннуң девискээринде суггур чаашкыннын түңнелинде хемнерниң деңнели хенертен улгатканын барымдаалап, тускай айтыышкын келирге чедир баш удур белен турарының дүрүмун чарлаан.


Улуг-Хем кожууннуң девискээринге суггур чаашкын соонда Арыскан суурже баар автоорукту чаъс суу чире алган.


Россияның ОБЯ-ның ТР-де Кол Эргелели хемнер, суглар чоогунга, көвүрүглер кежерде айыыл тургуспазының талазы-биле дүрүмнерни сагыырын болгаш хемни таварып кешпезин сагындырып турар.


 

04.07.22

-Ситуация в Туве с пожарами накаляется


-В регионе средства маткапитала чаще всего направляются на жилье


-Вступил в силу закон о неприкосновенности прожиточного минимума на счетах должников


• Архив выпусков
 

04.07.22

–Пособиелер дугайында


-Барыын тайгаларда хоралакчы курттар демдеглеттинген


— Төре-Хөлдээри дадывырлыг апарган


• Архив выпусков