Тыва делегей. Эдуард Мижит.

«Тыва делегей»-ниң аалчызы- Эдуард Баирович Мижи. ТР-ниң Улустуң чогаалчызы, ТР-ниң уран чүүлүнүң Алдарлыг ажылдакчызы, ТР-ниң литература болгаш уран чүүл адырының лауреады, Россияның чогаалчылар Эвилелиниң кежигүнү, шүлүкчү, драматург, очулдурукчу. Чогаалчы кижиниң ниитилел, күрүнеде туружунуң дугайында тайылбырны кылган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков