Медээлер Тыва Черде 08.08.2019

— Бүдүн өг-бүлениң амы-тынынга четкен угбашкылар 14 болгаш 6 чылга хосталгазын казыттырган.
— Оорнуң оруу муңгаш. Шууртмак суурнуң девискээринге аъттар оорлаан ийи кижини илередип, туткан.
— Социал байдалы чегей өг-бүлелерге деткимчени баш бурунгаар белеткеп турар. «Школаже чыгдынарынга дузалаш деп акция Тывада эгеле берген.
— Бөгүн делегей чергелиг шериг раллизиниң үшкү чадазы эрткен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков