Медээлер Тыва Черде 15.08.2019

— Республика хүнүнде тыва күрүнениң үндезилекчизи Монгуш Буян-Бадыргының мөңге тураскаалының баарынга дээрбек чечектерни салган.
— Тываның Виктор Көк-оол аттыг Национал театрынга республика хүнүнге байырлыг хуралды эрттирген.
— Тывада мал чемин белеткээр ажылдар кидин-түлүк уламчылап турар.
— Чурукчулар бажыңының делгелге залында Россияның чурукчулар Эвилелиниң кежигүнү, Тываның культуразының Алдарлыг ажылдакчызы Владимир Ховалыгның делгелгези ажыттынган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков