Медээлер Тыва Черде 19.08.2019

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг чаа чадазы эгезин алган. Бо хүннерде 2017 чылдың аныяк малчыннары бо чылгы киржикчилерге малды бүрүнү-биле дамчыткан.
Тываның аныяк эмчилериниң Эвилели «Кадыкшылдың оруу» деп губернатор төлевилели-биле Сүт-Хөл кожууннуң төп эмнелгезинче үнүүшкүнну кылган.
Август 16-18 хүннеринде «Тайга» станциязының девискээринге ниитизи-биле алды кижи читкен. Тайга-таңдыга, арга-арыгга сагыыр дүрүмнер, камгалакчыларның берген сүмелериниң дугайында.
Кожууннарның көдээ ишчилериниң – Наадым байырлалдары уламчылап турар.


 

24.05.22

-Республика открывает перспективный союз с Высшей школой экономики


-В Туве стартовал губернаторский проект под названием «Народный мост»


-В регионе продолжают активно проявляться тектонические сейсмособытия


• Архив выпусков
 

24.05.22

-Тываэкспо чедиишкинниг эрткен


-Өвүрнүң арт кырынга игилдиң дагылгазы болган


– Улуг мөгениң чырык адынга


• Архив выпусков