Медээлер 12.08.2019

Суггур чаашкынның, долунуң уржуундан когараан чурттакчыларга дуза чедирер дугайында айтырыг шиитпирлеттинип турар. Бир кижиге онааштыр оон хемчээли 10 муң рубль. Бажың-балгадын долузу биле чидирген болза, кижи бүрүзүнге 100 муң рубль дузаламчыны үндүрүп бээр. Долу эвес когаралдың түңү 50 муң рубль. Бо чылын 126 аныяктар дээди өөредилге черлерин тергиин демдектерлиг дооскан. Оларның 40-ни ажылга тургустунган. Тываның […]


Суггур чаашкынның, долунуң уржуундан когараан чурттакчыларга дуза чедирер дугайында айтырыг шиитпирлеттинип турар. Бир кижиге онааштыр оон хемчээли 10 муң рубль.


Бажың-балгадын долузу биле чидирген болза, кижи бүрүзүнге 100 муң рубль дузаламчыны үндүрүп бээр. Долу эвес когаралдың түңү 50 муң рубль.


Бо чылын 126 аныяктар дээди өөредилге черлерин тергиин демдектерлиг дооскан. Оларның 40-ни ажылга тургустунган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле ужурашкан.


Бүгү делегей чергелиг «АрМИ-2019» шериг оюннарының иштинде бүгү делегей чергелиг «Шериг раллизи» маргылдааның түңнелдерин үндүрген. РФ-тиң командазы маргылдааның тергиин тиилекчизи болган.


Эрткен дыштаныр хүннерде 21-ги студентилер форуму доозулган. Оон сөөлгү чадазы — эрес, шыырак оолдар болгаш чараш кыстар мөөрейи «Мисс болгаш Мистер Альма-Матер-2019» болган. Аңаа 10 ажыг эжеш аныяктар киришкен.


«Россияның бичии чараш кызы – 2019» мөөрейинге Тываның адын Айнеса Монгуш төлээлеп киржир болган. Чаа шагның төлевилели 5 -тен 16 харга чедир уругларның уран-талантызын сайзырадып, ажыдарынче угланган.


Август 16 дан 19-ка чедир «Азия төвүнде хөөмей» деп делегей чергелиг фестиваль болуп эртер. Эрткен чылын фестиваль Россияның 200 тергиин хемчеглеринин санынче кирген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков