Медээлер Тыва Черде 23.09.2019

— Кунгуртугнуң ортумак школазынга «Эрес-дидим чоруктуң кичээлин» эрттирген.
— Тываның ойнаар-кыстар театры 7 дугаар сезонун ажык дээр адаанга ажыткан.
— Бо хүннерде бичии Саглананың дугайында мультфильмниң ажылдары дооступ турар.
— Тывага бүгү чурт-биле деңге нацияның массалыг чарыжы калбаа-биле эрткен.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков