Медээлер Тыва Черде 25.09.2019

— Оорнуң оруу муңгаш. Бии-Хем кожуунга КАИ ажылдакчылары мал оорлаанынга каразыттырып турар хамаатыны туткан.
— Тыванын Юрий Кюнзегеш аттыг ном үндүрер чери чаа ном, дептерлерни чырыкче парлап, үндүрген.
— Кызылдың чурттакчыларының хөй кезиинде чүрек-дамыр аарыглары нептерээн талазы-биле бирги одуругда деп диспансеризацияның түңнелдери илереткен.
— Бөгүн Кызылдың №15 уруглар садында ада-иелерге бүзүрел төвүн байырлыг байдалга ажыткан.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков