Медээлер 03.09.2019

Тывада бо үеде 151.745 тонна сиген кестинген, мал чеми белеткээр планның 67 хуузу күүсеттинген. Кызылдын автотранспорт бүдүрүлгези солагай чарыкта дачаларның школачыларынга электроннуг билеттерни 50 хуу чиигелделиг садып турар. Тываның камгалакчылары республиканын барыын кожууннарында Чаңгыс аай диспетчер албан черлериниң хыналдаларын чорудуп турар. Тыва эки турачыларга тураскааткан аът чарыжынга Эрзинден Эртине Хүлерниң аъды эрткен.


Тывада бо үеде 151.745 тонна сиген кестинген, мал чеми белеткээр планның 67 хуузу күүсеттинген.


Кызылдын автотранспорт бүдүрүлгези солагай чарыкта дачаларның школачыларынга электроннуг билеттерни 50 хуу чиигелделиг садып турар.


Тываның камгалакчылары республиканын барыын кожууннарында Чаңгыс аай диспетчер албан черлериниң хыналдаларын чорудуп турар.


Тыва эки турачыларга тураскааткан аът чарыжынга Эрзинден Эртине Хүлерниң аъды эрткен.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков